dimecres, 24 de març de 2021
Món Organ
La figura del Facility Manager, un servei exclusiu i diferencial, s'ha consolidat a Organ per aportar valor afegit

Des del 2012, Jaime Martínez Segura, enginyer de camins amb experiència en gestió i control d'obres, és Facility Manager i membre de l'equip de la immobiliària Organ de Sant Cugat. El Facility Manager és una de les figures emergents del sector immobiliari i cada cop és més necessària.

Quines són les funcions d'un Facility Manager?

Vetllar perquè els edificis de les comunitats de propietaris preservin el valor patrimonial. És la persona que es preocupa d'anar una mica més enllà de les obres que s'han de fer i s'encarrega de planificar les despeses per a anys futurs. La figura del Facility Manager té l'origen en el rol que tenen a les grans empreses els professionals que s'encarreguen d'optimitzar els costos.


És una figura necessària en el sector immobiliari?

Penso que sí perquè dignifica el sector. La figura del Facility Manager crec que és molt positiva perquè ofereix un assessorament tècnic i professional a les comunitats i els aconsella la millor opció a triar quan es troben en un cas d'obres i manteniment de l'edifici. Aquesta figura és clau per a una bona gestió patrimonial, a banda de la gestió legal i de comptabilitat de la comunitat.


Quin factor ha fet créixer la demanda del Facility Manager?

La crisi del 2008 va impulsar la demanda d'aquesta figura perquè les comunitats buscaven reduir costos davant de l'escassetat de préstecs bancaris. L'any 2012 Organ va apostar per incorporar dins del seu equip aquesta figura per donar resposta a la crisi i per reduir costos i ser eficients a les comunitats de propietaris. Les necessitats d'estalviar i optimitzar costos, la complexitat de les instal·lacions, la cerca de l'eficiència energètica dels edificis i la implantació de l'autoconsum elèctric, fan que la figura del Facility Manager sigui cada cop més necessària. De l'optimització que Organ va començar a fer el 2012, ara n'estem recollint els seus fruits.


Aquesta figura té futur?

Penso que sí. La figura del Facility Manager, un servei exclusiu i diferencial, s'ha consolidat a Organ per aportar valor afegit als clients, així com per dignificar les administracions de finques i professionalitzar el vessant de la gestió d'obres i el manteniment. El Facility Management és un servei que pot donar resposta, dignificar i professionalitzar la tercera vessant de l'administració de finques. Crec que la figura del Facility Manager ha vingut per quedar-se

contactes

Oficines Centrals Sant Cugat

Francesc Moragas 17-19

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es

Punt de Servei Rubi

Ps. de les Torres 47, Rubi

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es