dilluns, 27 d’abril de 2020
Jurídica Noticies COVID-19
Comunicat sobre les sortides de menors de 14 anys

Des del passat dia 18 d'abril en el qual es va anunciar que s'autoritzaria als nens i nenes a sortir dels seus habitatges, s'han produït una sèrie d'informacions que han generat dubtes en la ciutadania i en concret en l'àmbit de les comunitats de propietaris existeix una gran confusió sobre la utilització de les zones comunes i espais comunitaris.

Vam mantenir la prudència fins a la publicació al BOE de la norma que autoritza la mobilitat dels menors de 14 anys fora dels seus domicilis, per d'aquesta manera poder comunicar únicament informació contrastada i veraç. 

Així, un cop examinada l'Ordre SND / 370/2020, de 25 d'abril, amb el nostre equip jurídic i d'acord amb les indicacions de Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida; hem cregut convenient traslladar-vos les següents consideracions:

  • L'objecte de l'Ordre SND 370/2020 és fixar les condicions de desplaçament de nens i nenes de fins a 13 anys, fora dels seus respectius domicilis.
  • Els passejos i desplaçaments autoritzats s'han de fer amb les mesures suficients per evitar contagis.
  • La nova ordre és de rang inferior a l'RDL 463/2020 en el qual s'establia l'estat d'Alarma i les condicions d'aquest (inclosa la prohibició d'ús d'espais comuns)
  • En conseqüència, en el no modificat expressament per l'ordre es considerarà vigent el RDL 463/2020.
  • L'Ordre no fa cap referència a les zones comunes de la CCPP.
  • Expressament no es deixa l'ús d'aquests espais a decisió de les comunitats de propietaris
  • Els requisits establerts en l'Ordre de manteniment de la distància interpersonal amb tercers de al menys dos metres, la prohibició d'ús d'espais recreatius infantils o instal·lacions esportives, tenen difícil compliment amb l'ús de les zones comunitàries. 

Podem entendre que hi hagi confusió i fins i tot una possible ambigüitat o manca de clarificació, però al no permetre expressament el seu ús, hem de prendre una interpretació restrictiva. Així fins i tot ens ho fa saber la Generalitat de Catalunya a través del FAQS de Protecció Civil a la pregunta numero 28.

En conseqüència, des ORGAN entenem que l'Ordre SND/370/2020 no autoritza l'ús de les zones comunes de la CCPP com a espai d'esplai de nens i nenes, ni tampoc autoritza a aquestes a prendre acords per reglamentar la seva utilització. En aquest sentit és important recordar que les Juntes de Propietaris presencials estan prohibides llevat que es realitzin de forma telemàtica i d'acord amb el que estableix l'art. 312-5 CCCat. (Aquí més informació)

De totes maneres, com a Administradors de Finques, no ostentem capacitat reguladora i simplement procurem informar i assessorar. Des d’ORGAN, som conscients de les dificultats i molèsties que pugui provocar l'actual situació de confinament, però cal que tots actuem amb criteri i responsabilitat col·lectiva per evitar una negativa evolució de la pandèmia.

Moltes gràcies,contactes

Oficines Centrals Sant Cugat

Francesc Moragas 17-19

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es

Punt de Servei Rubi

Ps. de les Torres 47, Rubi

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es