dijous, 25 / juliol / 2019
Noticies
La importància de ser un administrador de finques col·legiat

Comptar amb un administrador de finques col·legiat és la millor garantia per al bon funcionament d'una comunitat de veïns i la correcta gestió d'un immoble 

Si alguna vegada t'has preguntat què fa i per a què serveix un administrador de finques col·legiat has de saber que és un professional que pot desenvolupar una multitud de tasques imprescindibles per al bon funcionament d'una comunitat de veïns.


L'administrador de finques no se centra només a gestionar els diferents proveïdors de l'immoble o en controlar les seves despeses, sinó que és l'encarregat del correcte funcionament i l'harmonia d'una propietat. Per això és tan important que sigui un administrador de finques degudament col·legiat i que tingui el títol que ho acrediti.


A vegades la figura i la feina de l'administrador de finques recau en el president de la comunitat, una funció rotativa i que normalment sobrepassa a qui l'exerceix durant l'any en funcions, ja que ha de mitjançar en conflictes o en qualsevol problema que afecti l'immoble. En canvi, l'administrador de finques col·legiat té una preparació específica per assessorar i administrar correctament béns immobles, siguin de tipus urbà o rústics.


A continuació t'expliquem les 4 claus per escollir un administrador de finques qualificat:


  1. Per començar ha de comptar amb la titulació oficial corresponent que acrediti la seva formació, ja que s'ha d'encarregar de temes de vital importància per a la comunitat de veïns. A més, haurà d'estar col·legiat per assegurar-se que hi ha una garantia de professionalitat i responsabilitat absoluta a l'hora d'ocupar-se del manteniment d'una propietat.
  2. Un administrador de finques col·legiat és conscient de la importància d'una formació contínua, ja que interpreta i aplica la legislació vigent amb l'objectiu d'evitar litigis. A més, una de les seves funcions és conservar i millorar la propietat constantment, de manera que un bon administrador de finques, a més d'estar col·legiat, haurà d'assistir a cursos i conferències per aportar el seu suport jurídic en cas que sigui necessari i actualitzar-se pel que fa a ajudes a la rehabilitació d'immobles, així com els preus de mercat de venda i de lloguer.
  3. El dia a dia d'una comunitat de propietaris requereix una correcta gestió administrativa i econòmica. L'administrador de finques gestiona els béns immobles de tercers sabedor que és un valor d'inversió i estalvi, o bé un llegat familiar. Per això, l'administrador de finques col·legiat ha d'estar al dia dels comptes i controlar tots els pagaments i cobraments.
  4. Finalment i no menys important, un administrador de finques col·legiat ha d'estar capacitat per gestionar i mitjançar en conflictes veïnals i gestionar els probables problemes que sorgeixin en l'immoble al llarg dels anys. Per això, a més de tenir els coneixements necessaris en comptabilitat i gestió de finques, també haurà de saber com preparar les juntes de veïns i tenir en compte la disponibilitat de tots ells per aconseguir la màxima participació i consens.


Comptar amb un administrador de finques col·legiat és, en definitiva, la millor garantia per al bon funcionament d'una comunitat de veïns i la correcta gestió d'un immoble com a valor d'inversió.

contactes

Oficines Centrals Sant Cugat

Francesc Moragas 17-19

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es

Punt de Servei Rubi

Ps. de les Torres 47, Rubi

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es