Animals en comunitats de propietaris, què legislació hem de tenir en compte?
19003
post-template-default,single,single-post,postid-19003,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Animals en comunitats de propietaris, què legislació hem de tenir en compte?

Animals en comunitats de propietaris, què legislació hem de tenir en compte?

Diuen que un no tria la família que li toca, però és que tampoc escull els veïns amb els quals va a conviure en una comunitat de propietaris. Avui anem a analitzar si tenir una mascota pot generar-nos un problema legal amb els nostres conveïns o si d’un altre manera no hem de preocupar. La que s’acosta!

A Espanya no existeix com a tal un reglament que prohibeixi la tinença de mascotes en els nostres domicilis particulars per exigència de la comunitat de propietaris. Tot i que el Govern Central no imposi una normativa en si mateixa, no vol dir que cada comunitat de propietaris no es guardi un as sota la màniga i pugui jugar amb la Llei de Propietat Horitzontal al seu gust i modificar o establir uns estatuts que sí facin èmfasi en aquest aspecte.
En la Llei de Propietat Horitzontal es recull, en el seu article 7.2, que l’ocupant o propietari del pis no podrà desenvolupar en ell o en la resta de l’immoble activitats que generin forts sorolls i arribin a ser molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites respecte a la resta de veïns. Arran d’aquest article, neix la problemàtica de les molèsties, lladrucs i males olors ocasionades per les mascotes a les comunitats de propietaris, especialment gossos.
Els estatuts d’una comunitat de propietaris poden limitar la presència d’animals de companyia a les zones comunes (jardí, ascensor, pati, terrat, etc.), que podria ser el més comú. No obstant això, hi ha blocs de veïns que tenen fixats en els seus estatuts la prohibició de tinença d’animals a casa, ja que indirectament afecta la resta dels veïns. Ara bé, si no existeix com a tal un estatut que el reculli, no es podrà obligar a un conveí a desfer-se de la seva mascota. Normalment les exigències en els blocs de veïns solen ser: que els animals estiguin censats, que vagin amb morrió, que no caminin solts, que estiguin vacunats i que no facin servir l’ascensor. A més s’obliga a l’amo de l’animal a portar sempre una bossa per a la recollida d’excrements i a no anar amb l’animal per zones freqüentades per nens dins de l’immoble.
Tenir en compte normatives municipals i autonòmiques
Quant a la nit, l’amo de l’animal està obligat a deixar-ho a l’interior del domicili i es farà responsable de la conducta de la mascota si aquesta arribés a ser molesta per a la resta de veïns. Hem de recordar que quan en un habitatge hi ha quatre o més gossos se sol exigir la declaració de nucli zoològic. És cert que depèn de les normatives municipals i autonòmiques, tot i que són aspectes a tenir en compte quan tenim animals a casa. Quan algun membre de la comunitat de propietaris es troba descontent amb l’actuació d’un veí i la seva mascota, llavors el primer que ha de fer és interposar una denúncia a l’Ajuntament, tenint la policia que personar a l’edifici i revisar si els estatuts de l’immoble recullen o no algun tipus de normativa sobre la tinença d’animals.
Davant la queixa d’un veí, el president de la comunitat de propietaris passarà a sol·licitar al veí infractor cessi en la seva activitat molesta. Si aquest desobeís, llavors es procediria a convocar una Junta de veïns per presentar una demanda judicial davant l’infractor. El jutge pot acordar amb caràcter cautelar la cessació immediata de l’activitat prohibida, sota advertència d’incórrer en delicte de desobediència. No obstant això, sempre que aquesta activitat no molestés a la resta, el jutge sempre de superposar la llibertat privada de cada veí.
Abans d’iniciar una acció de judicial contra el propietari dels animals que causen molèsties als veïns de la comunitat de propietaris, cal que prèviament s’hagin obtingut una sèrie de proves (fotografies, declaracions, etc.) per poder acreditar al jutjat les molèsties que s’estan produint. Cada cas és diferent i cada comunitat de propietaris un món. No obstant això, i encara que tenim dret a tenir animals a casa, no hem de molestar la resta de veïns de l’immoble.